Ber om redegjørelse etter mann fra Helgeland omkom i ulykke: - Har valgt en uheldig sporbruk