Gå til sidens hovedinnhold

Regionveisjefen kan fortelle om få dødsfall så langt i år – og han har et råd til alle som skal på ferietur

Artikkelen er over 3 år gammel

Første halvår av 2017 er omme, og Statens vegvesen kan fortelle om få omkomne i trafikken så langt i år.

– Ved utgangen av første halvår hadde seks personer mistet livet i trafikken i Nord-Norge. Dette er det samme antallet som i 2014 og 2015, og to færre enn på samme tidspunkt i fjor. Finnmark har unngått dødsulykker så langt i år, skriver Statens vegvesen Region Nord i en pressemelding.

– Selv om dette er det laveste tallet vi har hatt i Nord-Norge ved utgangen av første halvår, er ett dødsfall likevel ett for mye. Vi vet at sommermånedene er de mest ulykkesutsatte, og jeg vil derfor oppfordre alle til å være oppmerksomme og ta ekstra hensyn i sommertrafikken, slik at alle får en god sommer i nord, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i pressemeldingen.

Han forteller at det er utforkjøringer og møteulykker som dominerer ulykkesstatistikken.

Pakk forsvarlig, utforkjøringer og forbikjøringer

– Med stor trafikk og smale og svingete veier ser vi at forbikjøringer kan skape farlige situasjoner. Ferietiden innebærer at mange kjører langt og på veier de ikke er vant til å kjøre. Beregn god tid og ta pauser, sier Torbjørn Naimak.

Hvert år oppfordrer Statens vegvesen til forsvarlig pakking av feriebilen, et risikomoment som ofte forverrer ulykker.

– Regelen er å legge de tyngste tingene nederst for å få best mulig stabilitet og ha færrest mulig løse gjenstander, oppfordrer Statens vegvesen.

Saken fortsetter under bildet:

– Utforkjøringer var årsaken til at to mennesker mistet livet i trafikken i juni. opplyser Statens vegvesen.

Begge dødsulykkene skjedde i Troms. I Berg kommune omkom en 53 år gammel kvinne som var passasjer i en personbil, mens en 58 år gammel MC-fører mistet livet i en MC-ulykke i Målselv.

– Totalt har tre mennesker mistet livet i trafikken i Troms første halvår. Det er det samme som Nordland. I Finnmark har ingen omkommet i trafikken første halvår. Vi må tilbake til 2012 for å finne tilsvarende tall for fylket. Da unngikk Finnmark også dødsulykker andre halvår.

Statistikk over omkomne for årets seks første måneder for fylkene i Nord-Norge:

Pr. 30.6.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nordland

3

2

1

4

6

7

Troms

3

3

3

0

5

7

Finnmark

0

3

2

2

2

0

Nord-Norge

6

8

6

6

13

14

Færre omkomne i år enn i fjor

NTB melder at 48 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av årets første seks måneder.

Det er 14 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre som omkommer i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Det er fortsatt flest menn blant de omkomne. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som har omkommet, har økt fra ni i fjor til 14 i år. Det betyr at kvinneandelen er oppe i nesten 30 prosent.

Møteulykker og utforkjøringer utgjør 71 prosent av dødsulykkene hittil i år, og flest ulykker har skjedd med personbil.

Foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.

Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.

Tallene fra Statens vegvesen viser den samme tendensen som oversiktene fra Trygg Trafikk, hvis tal fram til og med mai også viste en nedgang i antall omkomne.

Kommentarer til denne saken