Øker billettpriser og tar ned på frekvens på flere fergeruter: - Vi har ikke noe annet valg

Foto:

DEL

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), skriver i en pressemelding at samferdselen i Nordland må kutte, og at dette spesielt gjelder fergeruter.

Nordland fylkeskommune skal spare 60 millioner kroner på fylkesveg og fylkesvegferjer neste år. Det betyr endringer på noen fergeruter, som fylkesrådet kommuniserte allerede i oktober.

-Vi har ikke noe annet valg enn å ta ned ruteproduksjonen. Vi legger ikke ned noen ruter, men det blir færre avganger på enkelte samband. Fra vi i oktober varslet at dette arbeidet er i gang, og fram til nå, har fylkeskommunen vært i dialog med selskapene for å finne best mulig løsninger. Vi er ikke helt i mål, men ser for oss å kunne sende ut en høring i løpet av desember, forklarer samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Lavere rammer

Med reduksjoner i overføringene fra staten til Nordland fylkeskommune på 486 millioner kroner frem mot 2023, må fergedriften ta sin del av innsparingene innen samferdsel.

- Det gjør at vi er nødt å se på blant annet endringer i rutetilbudet og økte billettpriser, sier fylkesråd Bentzen.

Flere samband berøres

Det arbeides med konkrete forslag som vil medføre reduksjon i åpningstid og frekvens for flere samband. Pendlerturer vil i størst mulig grad bli forsøkt skjermet.

-Eksempelvis ser vi konkret på sambandet Melbu-Fiskebøl, hvor det fremdeles vil være mulig med dagpendling morgen og ettermiddag. Vi ser på de sambandene der det er mulig å gjøre reduksjoner som monner økonomisk, samtidig som det selvsagt fortsatt skal være et tilbud, men da noe redusert i frekvens og åpningstid, forklarer samferdselsråd Bentzen.

Vil høre bredt

Før samferdselsråden vedtar de endelige ruteendringene, vil han gjennomføre dialog med kommunene som berøres. I tillegg trenger han mer kunnskap og innspill gjennom høringsrunder, for å få innsyn i hvordan næringslivet vil bli berørt. Dette vil bli gjort så snart avklaringer med selskapene er gjort, og man kan legge fram de konkrete endringene i helhet.

-Vi regner med å få mange innspill. Disse vil jeg selvsagt ta hensyn til. Vi er opptatt av å sy sammen et samferdselstilbud som svarer på behovene til de reisende. Samtidig kommer vi ikke bort fra at vi må gjøre kutt. Men vi forsøker å ta dem der det smerter minst, avslutter fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

For 2020 planlegges det endringer i rutetilbudet på følgende samband:


Melbu – Fiskebøl:

Her foreslås det færre turer og redusert åpningstid. Det legges opp til å fortsatt ivareta pendlertrafikk.

Forøy – Ågskaret:

Endringen gir små konsekvenser for brukerne da det kuttes første rundtur på morgenen fra Ågskaret 05:30 og siste tur fra Ågskaret kl 00:05, begge er svært lite brukt i dag

Festvåg – Misten:

Færre avganger og noe redusert åpningstid kveld. Det legges opp til å fortsatt ivareta pendlertrafikk.

Rødøysambandet:

Her er det parallell ruteproduksjon mellom Rødøysambandet og sambandet Jektvik – Kilboghamn, tirsdag, fredag og søndag til Kilboghamn. Disse anløpene kan betjenes ved at reisende med Rødøysambandet reiser via Jektvik - Kilboghamn.

Flostad-Søvik/Sandnessjøen–Dønna:

Det er allerede igangsatt kutt i ruteproduksjon ifm nytt samferdselskart. Ytterligere endringer er under planlegging. Konkret ser vi på muligheten for å flytte turer mellom fergene i den hensikt å redusere skift på den ene ferga.

Stokkvågen-Træna:

Det arbeides med å redusere kostnader gjennom redusert passasjerkapasitet og selvbetjent kiosk.

Stokkvågen-Lovund:

Det foreslås å fjerne en tur på B-ferja. Det foreslås også selvbetjent kiosk.

Finnvik-Digermulen:

Det arbeides med å redusere kostnader gjennom redusert passasjerkapasitet.

Økte billettpriser:

Med en økning i billettinntektene på 25 millioner kroner, vil det for de fleste fergestrekninger medføre at billettprisene øker med 20 - 30 prosent for en ordinær personbil sammenlignet med i dag. For enkelte fergestrekninger vil økningen bli opp mot 40 prosent. Grunnet takstsystemets oppbygging med takstsoner er det ikke mulig med en helt lik prosentvis økning, står det i pressemeldingen fra fylket.

Artikkeltags