Ny vegsjef i Nordland på plass: - Det blir spennende, men også utfordrende

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Odd Inge Bardal kommer fra jobben som prosjektleder i Bypakke Bodø. Nå blir han vegsjef i Nordland, og skal sette sammen laget som skal overta drift og vedlikehold av 4 100 kilometer fylkesveg, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Som en del av regionreformen, skal Nordland fylkeskommune overta all drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Nordland fra 1. januar 2020. Som første fylke ansetter Nordland fylkeskommune en egen vegsjef, som skal arbeide med den store oppgaveoverføringen.

- Det blir svært spennende, men også utfordrende. Det er et stort puslespill som skal være lagt om vel et år, sier Odd Inge Bardal.

Vegmann i alle år

50-åringen er sivilingeniør i bunn, med prosjektstyring, anleggsteknikk, vegbygging og vegplanlegging på CV-en. De siste seks årene har Bardal vært i Statens vegvesen. Men har i tillegg også mange år bak seg som leder i privat rådgiverbransje.

- Jeg tenker at erfaringene både fra offentlig og privat sektor er relevant. Vi skal bygge et apparat som skal sørge for god drift og vedlikehold av fylkesvegene i Nordland. Det er et langt og omfattende vegnett som skal være riktig brøytet, strødd og asfaltert etter de kravene vi setter, underbygger Bardal.

Fornøyd fylkesråd

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) er svært glad for å ha fått Bardal med på laget.

- Odd Inge Bardal har all den erfaring og de kvalitetene som vi ser etter til denne krevende jobben. Jeg er veldig glad for å få en med så tung veg- og prosjekterfaring inn i denne stillingen, sier samferdselsråd Eggesvik.

Prosjektleder

Bypakke Bodø har en økonomisk ramme på ca. 3,4 milliarder kroner, og rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset er det største delprosjektet i pakken på rundt 2,6 milliarder kroner. Som prosjektleder har Bardal hatt ansvar for alle plan- og utbyggingsprosjekt på fylkes- og riksveg, samt koordinering av hele pakken, inkludert kommunale delprosjekt. Bardal er derfor godt vant til å tenke helhetlig når de offentlige veg-kronene skal brukes på best mulig måte.

- Endret organisering av fylkes- og riksvegadministrasjonen har i seg svært spennende utfordringer som det blir interessant å ta tak i. Målet må jo være at brukerne av fylkesvegnettet skal få minst like god standard på drift og vedlikehold, som det de har vært vant til, avslutter Odd Inge Bardal, i pressemeldingen.

Artikkeltags