Gå til sidens hovedinnhold

Samtykkelov nedstemt på Stortinget: SV misfornøyd - vil ha samtykkelov om sex

Artikkelen er over 2 år gammel

- Loven må bli tydeligere på at all sex må være frivillig. Det er synd at regjeringen ikke prioriterer dette arbeidet, sier stortingspolitiker Petter Eide (SV) til Nettavisen.

Helgeland

I slutten av november 2018 ble en kvinne frikjent for sovevoldtekt som skal ha skjedd på Helgeland i Nord-Norge i april samme år.

Både mannen og kvinne er i 20-årene, og den nå frikjente kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

I den lokale tingretten ble hun frikjent både for straff og for erstatningskravet på 200.000 kroner. Straffedelen av dommen ble ikke anket av påtalemyndigheten (se egen faktaboks under), mens mannen valgte å anke frikjennelsen av erstatningskravet.

Ankesaken på erstatningsdelen skal opp i Frostating lagmannsrett i slutten av april.

Les også

Kvinne frikjent for sovevoldtekt av mann. Sendte SMS til venninne om at han sovnet mens de hadde sex

 

- Må ha tydeligere lovverk

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener loven om samtykkende sex må bli tydeligere. I fjor fremmet de et forslag på Stortinget om en såkalt «samtykkelov».

- SV mener at lovverket må bli mye tydeligere på at all sex må være frivillig, og at all sex hvor det ikke er uttrykt at det er frivillig, skal være forbudt, sier stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Petter Eide til Nettavisen.

- Det var derfor jeg laget et forslag til nytt lovverk, en såkalt samtykkelov, som ble behandlet på Stortinget i fjor, men den ble nedstemt av regjeringen og Senterpartiet (regjeringen bestod da av Høyre, Frp og Venstre, red. anm.).

Eide understreker at han ikke kjenner saken, hvor kvinnen ble frikjent for sovevoldtekt, i detalj.

Det var i april i fjor at den fornærmede mannen, og den jevnaldrende kvinnen dro hjem til ham etter å ha vært ute på byen og drukket alkohol. Mannen sin versjon er at han sovnet på sofaen og deretter ble utsatt for ufrivillige seksuelle handlinger av den jevnaldrende kvinnen.

Hennes versjon er at de innledet den seksuelle handlingen før han sovnet. Da hun ble oppmerksom på at han hadde sovnet, avsluttet hun handlingen.

I retten ble kvinnen frikjent fordi det ikke kunne utelukkes at hennes versjon var det som faktisk hadde skjedd. I tillegg slår dommen fast at så lenge den seksuelle handlingen ble innledet før den fornærmede mannen sovnet, så er det ikke å anse som en straffbar handling.

Mannens bistandsadvokat, John Erik Nygaard, er uenig med retten i at kvinnen skulle frikjennes. Han uttalte også til Nettavisen at han var overrasket over dommen, og mener at lovverket er modent for endring.

- I voldtektssaker har lovgiver i stor grad fratatt domstolen muligheten til å tilpasse reaksjonsfastsettelsen til handlingens grovhet. Jeg tror det fører til flere frifinnelser ved såkalte sovevoldtekter. Domstolen må gis tilbake muligheten for en mer tilpasset reaksjonsfastsettelse, sa Nygaard til Nettavisen.

Kvinnens forsvarer, Christian Wulff Hansen, mente på sin side at det var en åpenbar frifinnelse. Han mente også at det var synd at spørsmålet om erstatning ble anket, og at det nå er klart for en ny runde i retten.

Dersom SVs representantforslag hadde gått gjennom, ville det vært vanskeligere å bli frikjent i tilfeller med sex som ikke var frivillig.

- Vi i SV, Arbeiderpartiet (Ap) og Kristelig Folkeparti (KrF) ønsket en skjerping av dagens voldtektsbestemmelse. I dag sier loven at det må være et innslag av maktbruk for at det skal kvalifisere som en voldtekt. Vi mener denne tolkningen er for streng, og at det skal mindre til, altså at vi må heve kravet for frivillighet. Det er flere land som har en bestemmelse om samtykke, deriblant Sverige, sier Eide.

- Jeg mener at dersom vårt forslag til samtykkelov hadde gått gjennom, så ville flere slike handlinger vært ulovlig, fordi den fornærmede ikke er frivillig med.

- Sagt på godt norsk, et nei er et nei. En hoderisting er et nei. Så lenge det ikke er to parter som samtykker så er det et nei. Det bør holde. Men i dagens voldtektsbestemmelse kreves det et element av vold eller maktmisbruk for at det skal regnes som en voldtekt. Det mener vi er feil. Sovevoldtekt er omfattet av loven, slik det er i dag. Men med en samtykkebestemmelse mener vi lovverket blir tydeliggjort, og det kan føre til at flere som er utsatt for overgrep velger å anmelde. Jeg tror også at det vil være til hjelp for domstolene å ha en tydelig samtykkelov.

Les også

Politiet vil at flere menn skal anmelde overgrep: – Personer som anmelder alvorlige lovbrudd er modige

 

Høyre: - Hadde ikke endret utfall

Regjeringspartiet Høyre er av en helt annen oppfatning enn SV.

- For det første: Forslaget fra Sverige hadde etter alle solemerker ikke endret utfallet i den saken Nettavisen beskriver. Den saken ser ut til å være avgjort på beviser, ikke mangler ved jusen, sier stortingspolitiker og justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Frølich.

- Vi må avlive myten om at det svenske forslaget er så bra og revolusjonerende. Det er en stivbent og dårlig variant av vår løsning med å kriminalisere grov uaktsom voldtekt.

Ap er klare på at det er behov for å tydeliggjøre lovteksten.

- Vi mener all seksuell omgang uten samtykke omfattes av voldtektsbestemmelsen i dag. Men dersom det finnes tvil der ute om dette, er det grunn nok i seg selv til å klargjøre lovteksten. Det var en tydeliggjøring av lovverket vi stemte for. Derfor var Ap med på forslaget om en språklig endring av lovteksten. Det var synd at regjeringen og Senterpartiet stemte det ned, sier stortingspolitiker fra Ap og leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, til Nettavisen.

- Vi er forpliktet etter Istanbul-konvensjonen, som tydelig forbyr all seksuell omgang uten samtykke.

Istanbul-konvensjonen, hadde som hovedmål å bekjempe all vold mot kvinner, deriblant seksuell vold, inkludert voldtekt, seksuell trakassering og alle typer vold i nære relasjoner (se brosjyrens side fire).

Ap-politikeren er bare delvis enig med Eide når det gjelder saken fra Helgeland, og at handlingen til kvinnen ville vært ulovlig med forslaget til SV.

- Forslaget som ble behandlet i Stortinget gjaldt ikke betydningen av forutgående seksuell aktivitet. Den problemstillingen står på egne ben, og ville vært aktuell uansett om kravet om ufrivilligheten i lovteksten var formulert annerledes.

- Ap mener at dagens voldtektsbestemmelse omfatter seksuell omgang uten samtykke, men dette kan gjerne komme enda tydeligere frem. Derfor ønsket vi å få vedtatt en slik klargjøring i lovteksten.

- Blir ikke prioritert av regjeringen

Eide understreker også at det er bra at loven er slik at all tvil skal komme den tiltalte til gode. At retten ikke kunne utelukke kvinnens versjon gjorde at hun ble frikjent.

Det var i april i fjor at Stortinget stemte ned forslaget til SV. Eide mener regjeringen gjør altfor lite for å bekjempe voldtekter.

- Det er synd at regjeringen ikke prioriterer dette arbeidet. Det blir heller ikke prioritert hos politiet, hvor voldtektssaker og familievold har lav status. Mange i politiet vil heller drive med tøffere ting, som å kjøre patrulje og jobbe med annen type kriminalitet, sier Eide.

Frølich tviholder på at loven er god nok, men retter skytset mot enkeltpersoner som begår voldtektskriminalitet, og etterforskerne i politiet.

- Lovgivningen vår tar utgangspunkt i at hvis man frivillig innleder en seksuell omgang, så skal det mye til for at det skal anses som en voldtekt. Hvordan dette skal reguleres i lovgivningen er en uhyre vanskelig avbalansering, men alt i alt har det fungert godt i Norge. Problemet er dårlige holdninger hos enkelte, i tillegg til lang etterforskningstid hos politiet, sier Høyre-politikeren.

- Det er også vanskelig å detaljregulere samtykke i de ulike fasene av seksuell aktivitet. Det er bred politisk enighet om at det skal ligge frivillighet til grunn. Så er det opp til domstolene å vurdere hvert enkelt tilfelle. Det er heller ikke noe politisk rop om endret rettstilstand, bortsett fra symbolforslaget fra SV, som de har tyvlånt fra Sverige.

Eide er også oppgitt over at det ikke er flere politikere og partier, som etter hans syn, jobber mer aktivt med voldtektsproblematikken.

- Jeg føler meg veldig alene på dette feltet på Stortinget. Selv om vi får støtte for våre lovforslag av Ap og Venstre, så tar de ingen initiativ selv. Det er jeg som stort sett tar initiativene, selv om forslagene for det meste blir stemt ned av stortingsflertallet.

- Det er ingen tydelig vilje til å forbedre dette området, og man kan jo stille seg spørsmålet om hvorfor.

- Feil at Ap ikke tar initiativ

Vågslid påpeker at det ikke er lenge siden Stortinget vedtok ny straffelov med nye virkemidler for å få opp straffenivået i voldtektssakene. Det var tidligere justisminister Knut Storberget som leverte forslagene på vegne av den rødgrønne regjeringen (bestående av Ap, SV og Senterpartiet).

- Det blir derfor feil å si at Ap ikke har tatt initiativ på dette feltet. Før vi gjør flere lovendringer, er det viktig å få utredet forekomsten av feilaktige frifinnelser i voldtektssaker og hva de skyldes. Det er ikke sikkert at den beste løsningen er å endre selve lovteksten, og tro at dette automatisk skal få betydning for antall domfellelser, sier Vågslid.

- Man skal vokte seg for «enkle løsninger» på komplekse problemer. Det kan i verste fall bli en hvilepute. Voldtektssaker er vanskelige bevismessig. Jeg mener ressurser til etterforskning er viktigere tiltak. Ap mener at all seksuell omgang uten samtykke omfattes av voldtektsbestemmelsen i dag.

Lederen av justiskomiteen trekker også frem at Ap i flere omganger har etterlyst forpliktende handlingsplaner mot voldtekt, foreslått å styrke overgrepsmottakene, og at de har foreslått å øremerke midler til etterforskning.

Det har ikke latt seg gjøre å få verken tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) eller sittende statsråd Jøran Kallmyr (Frp) til å stille opp på intervju for å svare på kritikken fra opposisjonen.

- Vil ikke kaste bort

Rådgiver i Justisdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange, sender følgende kommentarer på mail på vegne av Kallmyr:

- Arbeiderpartiet og SV ønsket i sitt forslag at seksuell omgang uten et klart og tydelig samtykke skulle være straffbart, samtidig som de ikke tok sikte på å endre det som er gjeldende rett.

- Sovevoldtekt er allerede rammet av straffebudene, det er en straffbar handling. Det vil uansett være et krav om subjektiv skyld, selv med en samtykkeparagraf.

- Dermed vil bevistemaet forbli det samme som i dag. Det som er avgjørende for en fellende dom er å sikre bevis som tilfredsstiller straffelovens krav. Da må vi bruke tid og ressurser på å styrke politiets etterforskning i initialfasen, ikke kaste bort tid og kapasitet på et lovforslag som bare vil få en symboleffekt.