Næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.

Det skriver Ranaregionen Næringsforening i en pressemelding.

Næringsarena Nord består av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord. NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. Og går nå sammen for å gjøre medlemsbedriftene konkurranseledende gjennom praktisk omstillingsarbeid.

Mulig som følge av økonomiske bidrag fra banker

De skriver at realiseringen av AGIR er mulig som følge av økonomiske bidrag fra SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet og SpareBank 1 Helgeland ved Drivkraftsstøtte.

– EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden, sier Ingvild Skogvold, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.

– Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengre

De skriver jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet.

– Det er en formidabel jobb som skal gjøres og mange aktører som skal bidra. Det vi nå starter med er å rigge prosjektorganisasjonen og detaljplanlegge innholdet. Målsettingen er at bedriftene kan melde seg på og komme i gang med aktiviteter i løpet av høsten, sier Trude Nilsen, adm. direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektleder for AGIR.

– Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengre. For å skape endring trenger vi større initiativ, satt i system, nettopp slik som AGIR, påpeker Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør for NHO Arktis og Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør for NHO Nordland.