Hemnes kommune melder på sin facebookside at alle skuterløypene i kommunen holdes åpne til og med 25. april.

De har besluttet dette etter samråd med reinbeitedistriktene Ildgruben og Røssåga/Toven.