Glad for scootervedtak

KAN TA ANSVAR: På Stortinget mener Høyre, Frp og Sp at kommunene er skikket til selv å ta ansvar for å legge til rette for scooterløyper. Det mener ikke de andre partiene. Foto: Arne Forbord

KAN TA ANSVAR: På Stortinget mener Høyre, Frp og Sp at kommunene er skikket til selv å ta ansvar for å legge til rette for scooterløyper. Det mener ikke de andre partiene. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 2 år gammel

Får bestemme over scooterløyper lokalt.

DEL

Loven som vil gi kommunene adgang til å legge til rette for scooterløyper i egen kommune fikk flertall i energi- og miljøkomiteen med representantene fra Høyre, Frp og Sp.

Fornøyd ordfører

- Jeg er meget fornøyd med at lovforslaget fikk flertall i komiteen. Dette innebærer at kommunen arbeider videre med å etablere et løypenett som åpner for ferdsel i kontrollerte former og der kommunen også ivaretar områder der friluftslivet kan nytes uten forstyrrelser, sier Høyre-ordfører Kai Henriksen i Rana.

Finner det merkelig

- Mens Høyre sammen med Frp og Sp mener kommunene skal få råderett i dette spørsmålet, er Arbeiderpartiet i lag med øvrige partiene imot å la kommunene få adgang til selv å bestemme over forvaltningen i egen kommune. Det er merkelig, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Nordland Høyre.

- I andre saker er Arbeiderpartiet veldig opptatt av lokalt selvstyre, men altså ikke når det gjelder å la kommunen selv bestemme over scooterløyper, sier Ebbesen til Rana Blad.

- Høyre er forundret over at Arbeiderpartiet ikke har større tillit til kommunene, og ikke vil la kommunene forvalte dette spørsmålet selv. Vi har stor tillit til at kommunene vil ivareta denne oppgaven på en meget god måte. Det er jo Ap-styrte Hattfjelldal et godt eksempel på, sier Ebbesen.

Et paradoks

Også Kenneth Svendsen, som representerer Nordland Frp på Stortinget, stiller seg undrende til Arbeiderpartiets holdning.

- Det er jo et paradoks at Arbeiderpartiet i Nordland har vært kritisk til det de kaller regjeringens sentraliseringsiver, men når vi ønsker å vise tillit til lokaldemokratiet, ja så svikter Ap. Her viser Ap sitt sanne ansikt, sier han.

- Det bør ikke være noe problem å ivareta scooterinteressene samtidig som stille natur opprettholdes i vårt langstrakte land. Hattfjelldal kommune er jo på størrelse med hele Østfold fylke, sier Svendsen.

- Det er også visse begrensninger i lovforslaget med tanke både på hvor og når scooterkjøring kan foretas, men disse reglene vil kommunene selv være fullt i stand til å forholde seg til gjennom sin forvaltning av loven, mener Ebbesen.

Er mer restriktiv

- Jeg er glad for at kommunen nå får lokal forvaltning og kan regulære inn scooterløyper, sier Kjell Idar Juvik som representerer Nordland Arbeiderparti på Stortinget. Han reagerer på måten Ebbesen og Svendsen velger å tolke Ap sitt forslag.

- Margunn Ebbesen og Kenneth Svendsen har nok ikke satt seg særlig inn i vårt forslag. Og de prøver seg på en tolkning som ikke stemmer, sier Juvik som understreker at Ap er for lokal forvaltning og ønsker at kommunen skal få regulere og lage scooterløyper.

- Men det stemmer at vi har en mer restriktiv holdning som hovedregel, der vi sier at man skal legge løypene ved vei eller ved skogsbilveger. Vi sier videre at man i utgangspunktet ønsker nyttekjøring, men dette begrepet kan kommunen vurdere. Kravet man stiller er at man da skal begrunne dette, sier Juvik.

-  Dette betyr at Hattfjelldal kan opprettholde dagens løypenett og det betyr også at de øvrige innlandskommunene på Helgeland (Rana,Hemnes,Vefsn,Grane) kan begrunne å lage et løypenett som åpner for alle type kjøring om de ønske dette, poengterer Juvik.

- Arbeiderpartiet åpner også for at kommuner med store arealer kan etablere snøscooterløyper, men setter strengere krav til begrunnelse enn regjeringen. Vi vil arbeide for at vi får en motorferdselplan i Rana med faste snøscooterløyper, sier Geir Waage, ordførerkandidat for Rana Arbeiderparti.

- Arbeiderpartiet går inn for at kommunene skal kunne etablere scooterløyper. Dette har vi vært tydelige på over tid. I våre merknader går vi inn for å legge et strammere regelverk rundt dette enn regjeringspartiene gjør, sier Bjørnar Skjæran som er leder i Nordland Arbeiderparti.
 

Selve saken vil bli debattert og stemt over i Stortinget 7. juni.

Artikkeltags