Gå til sidens hovedinnhold

Selv om Lurøy er en liten kommune, er det mye som skjer innen bærekraft. Det er et tett samarbeid mellom næringene og lokale bedrifter med et felles ønske om å lykkes. Vi går inn i et skifte fra lineær til sirkulær økonomi, noe som kan by på utfordringer, men også mange muligheter. Bli bedre kjent med Sleneset Aqua Service og Aleksander Sætern, som vinteren 2021 jobbet som prosjektleder gjennom Kystinkubatoren for et nytt avlusningsfartøy og 15 nye arbeidsplasser. Grønt fra Laks på Kvarøy, bruker restråstoff fra smoltproduksjon til å produsere salat og spirer for hotell og dagligvarehandler i Norge. Olaisen Blue er et selskap som satser på innovative vekstbedrifter med havet som utgangspunkt. CTRL Makerspace er et senter for innovasjon og teknologi, hvor barn, unge og voksne kan bli bedre kjent med ulike teknologier som kan føre til nye produkter eller tjenester i Lurøy og Helgeland.

SE DIREKTE: Et bærekraftig kystsamfunn klokken 11.00-13.00 fredag