Gå til sidens hovedinnhold

SE DIREKTE: Helse Nord har styremøte

Helse Nord har styremøte onsdag 26. august i Bodø. Styremøtet sendes direkte og du kan se det i videovinduet over.

Disse sakene står på agendaen:

Styresak 100-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 101-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2020

Styresak 102-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Styresak 102-2020-1 Strategidokument nordsamisk

Styresak 102-2020-2 Strategidokument lulesamisk

Styresak 102-2020-3 Strategidokument sørsamisk

Styresak 102-2020-4 Strategidokument norsk

Styresak 102-2020-5 Felles prinsippdokument Helse Nord RHF og Sametinget

Styresak 102-2020-6 Mandat for prosjektet

Styresak 102-2020-7 Vedtak fattet av styringsgruppen mars 2020

Styresak 103-2020 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2020-2022

Styresak 104-2020 Budsjett 2020 - justeringer av rammer nr. 2

Styresak 105-2020 Virksomhetsrapport nr. 6-2020 og 7-2020

Styresak 105-2020-1 vedlegg Virksomhetsrapport nr 7-2020

Styresak 106-2020 Internrevisjonsrapport 06-2019 - Ventetid og svartid bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord

Styresak 107-2020 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2019

Styresak 108-2020 Oppgradering og renovering av kjøkken UNN Breivika - konsernbestemmelser for investeringer

Styresak 109-2020 Orienteringssaker

Styresak 109-2020-3 Spørsmål fra Stortinget, Nye Hammerfest sykehus

Styresak 110-2020 Referatsaker

Styresak 110-2020-1 E-post fra tillitsvalgte for overlegeforeninga, Hammerfest sykehus ad. arealmangel

eStyresak 110-2020-2 Brev fra flere helgelandskommuner ad. prosessinnrammingsfasen i nye Helgelandssykehuset

Styresak 110-2020-3 E-post fra Harald Nyberg ad. investeringskutt for nytt hovedsykehus for Helgeland

Styresak 111-2020 Eventuelt

Kommentarer til denne saken