Onsdag 27. april er det styremøte i Helse Nord. Møtet streames og kan ses her.

På sakslista står blant annet disse sakene:

* Nye Helgelandssykehuset - styringsdokument konseptfase steg 1

* Spørsmål besvart i Stortinget - Følge opp vedtatt sykehusstruktur på Helgeland

* Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser

Her finner du hele sakslista.