SE DIREKTE: Styremøte i Helgelandssykehuset - behandler varslingssakene