Helgelandssykehuset avholder styremøte på Teams fredag 25. juni fra klokken 08.00 til 13.00.

Sendingen vises direkte her eller i vinduet øverst i denne saken.

Blant sakene som skal opp på styremøtet er tomtevalg for Nye Helgelandssykehuset og tarmkreftkirurgi.

Alle saksdokumenter kan du finne her.