Gå til sidens hovedinnhold

SE DIREKTE: Styremøte i Helgelandssykehuset

Torsdag 27. august er det styremøte i Helgelandssykehuset. Styremøtet starter klokken 1115 og finner sted i Sandnessjøen. Møtet kan du følge i videovinduet over.

På sakslista står disse sakene:

Styresak 63 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 64 Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 16.06.20

Styresak 64 Vedlegg 1 Styreprotokoll av 16.06.20

Styresak 65 Covid-19-epidemien - status Helgelandssykehuset

Styresak 65 Vedlegg 1 Covid-19 Vedlegg RL7913 - Flytskjema - vurdering av ansatte covid-19

Styresak 66 Oppdragsdokument 2020 - revidert

Styresak 66 Vedlegg 1 Protokoll fra Foretaksmøte 20200625 med vedlegg

Styresak 66 Vedlegg 2 Foretaksmøtesak 34-2020

Styresak 67 Virksomhetsrapport juli 20

Styresak 68 DMS Brønnøysund - status

Styresak 69 Nye Helgelandssykehuset styringsdokument

Styresak 69 Vedlegg 1 Styringsdokument konseptfasen steg 0

Styresak 69 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll

Styresak 69 Vedlegg 2-a Innspill til drøftingsmøte 24. august 2020

Styresak 70 Valg av ansatterepresentanter til styret 2020 - 2022

Styresak 70 Vedlegg 1 Valgprotokoll ansatterepresentanter 6.8.2020

Styresak 70 Vedlegg 2 Oppgaver og frister valgstyret

Styresak 71 Møteplan 2020 - revidert

Styresak 72 Referatsaker til styret

Styresak 72 Vedlegg 01 Brev fra Rana kommune - Nye Helgelandssykehuset - Uttaltelse 10.06.20

Styresak 72 Vedlegg 02 Varslingssakene ved HSYK 11.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 03 Svar på henvendelse Varslingssakene ved HSYK 12.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 04 Tilsvar klage til Helse Nord sendt 12 mai 2020 17.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 05 Uttalelse fra Rana eldreråd - Nye Helgelandssykehuset 18.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 06 Henvendelse til Helgelandssykehuset 23.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 07 Helse Nord presseprotokoll 20200625

Styresak 72 Vedlegg 08 Nye Helgelandssykehuset - Uttalelse fra Rana eldreråd 25.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 09 Prehospitale tjenester på Helgeland 29.06.2020

Styresak 72 Vedlegg 10 E-post fra NSF Gjertrud H. Krokaa Vedrørende brev fra MiR 15.07.2020

Styresak 72 Vedlegg 11 Protokoll BU-møte 12.08.2020

Styresak 72 Vedlegg 12 Nye Helgelandssykehuset 14.08.2020

Styresak 72 Vedlegg 13 Investeringskutt for nytt Hovedsykehus for Helgeland 17.08.2020

Styresak 72 Vedlegg 14 Svar på brev om Nye Helgelandssykehuset fra kommuner på Helgeland 17.08.2020

Styresak 72 Vedlegg 15 E-post fra Per Waage - forsendelse 18.08.2020

Styresak 73 Muntlig orientering fra AD

Kommentarer til denne saken