Klokken 14 møtes styret i Helgelandssykehuset. Der skal de blant annet ta stilling til om Nye Helgelandssykehuset kan rekke fristen for låneopptak i desember.

De øvrige sakene som skal behandles kan du se i den fullstendige sakslisten her, og selve styremøtet kan du følge fra klokken 14 i videovinduet under.