Onsdag 30. juni er det ekstraordinært styremøte i Helse Nord.

Det er to hovedsaker i dette møtet:

Styresak 91-2021 Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø.

Styresak 92-2021 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase steg 0 - bærekraftanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og tomteutredning.

Her finner du saksliste og saksdokumenter.