SE DIREKTE: Styremøte i Helse Nord - skal velge det nye styret i Helgelandssykehuset, behandle konseptfasen samt brevet fra 12 ordførere