SE DIREKTE: Styremøtet i Helse Nord

DEL

Grunnet korona-situasjonen vil dagens styremøtet i Helse-Nord avholdes via Skype.

På sakslista står blant annet endringer i Helgelandssykehusets vedtekter samt en bekymringsmelding fra Rana kommune rundt habiliteten til noen av de nye styremedlemmene i Helgelandssykehuset.

Se full saksliste her:

Styresak 31-2020 Godkjenning av innkallelse og saksliste (PDF, 176 KB)

Styresak 32-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2020 (PDF, 525 KB)

Styresak 33-2020 Instruks for adm. direktør - revidering (PDF, 578 KB)

Styresak 34-2020 Endring i Helgelandssykehuset HFs vedtekter ad. hovedkontor, informasjon (PDF, 171 KB)

Styresak 35-2020 Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og fritt behandlingsvalg (PDF, 195 KB)

Styresak 35-2020-1 Nasjonalt utredningsoppdrag TSB (PDF, 1.24 MB)

Styresak 35-2020-2 Ordliste (PDF, 82 KB)Styresak 35-2020-3 vedlegg 3 (PDF, 115 KB)

Styresak 35-2020-4 Vedlegg 4 (PDF, 144 KB)

Styresak 36-2020 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak (PDF, 234 KB)

Styresak 37-2020 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport pr. 31. desember 2019 (PDF, 207 KB)

Styresak 38-2020 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tertialrapport pr. 31. desember 2019 (PDF, 204 KB)

Styresak 39-2020 Fremtidens systemer i klinikken - FRESK - Tertialrapport pr. 31. desember 2019 (PDF, 195 KB)

Styresak 40-2020 Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet (PDF, 530 KB)

Styresak 41-2020 Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, oversikt over alle påløpte forpliktelser (PDF, 178 KB)

Styresak 42-2020 Virksomhetsrapport nr. 2-2020 (PDF, 1.26 MB)

Styresak 43-2020 Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 - utkast til mandat (PDF, 806 KB)

Styresak 44-2020 Risiko for å oppnå kvalitetsmål for 2020 (PDF, 1.43 MB)

Styresak 45-2020 Årlig melding 2029 (PDF, 1.37 MB)

Styresak 46-2020 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 - herunder disponering av resultat (PDF, 2.01 MB)

Styresak 47-2020 Orienteringssaker (PDF, 153 KB)

Styresak 47-2020-3 Rapport ad. mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene (PDF, 803 KB)

Styresak 47-2020-4 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med Harstad kommune (PDF, 197 KB)

Styresak 48-2020 Referatsaker (PDF, 125 KB)

Styresak 48-2020-1 Årsoppsummering 2019 - Beslutningsforum for nye metoder (PDF, 4.18 MB)

Styresak 48-2020-10 E-post fra Jon-Kåre Olufsen ad. venting med vedtektsendring (PDF, 230 KB)

Styresak 48-2020-11 Brev fra fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune ad. Endring av Widerøes flyruter (PDF, 179 KB)

Styresak 48-2020-12 Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Styrke økonomisk bærekraft, neste fase (PDF, 138 KB)

Styresak 48-2020-13 Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Årlig melding 2019 (PDF, 148 KB)

Styresak 48-2020-14 Brev fra Rana kommune ad. Utnevning av nye styremedlemmer til styret i Helglandsykehuset (PDF, 222 KB)

Styresak 48-2020-2 E-poster ad. operasjonsstuer i Mo i Rana (PDF, 618 KB)

Styresak 48-2020-3 E-post av 26. februar 2020 fra Halvard Kolsing ad. bekymring for tilliten på Helgeland (PDF, 246 KB)

Styresak 48-2020-4 E-post med vedlegg fra overleger ved Helgelandssykehuset Mo i Rana ad. Brev til Bent Høie (PDF, 424 KB)

Styresak 48-2020-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mars 2020 (PDF, 468 KB)

Styresak 48-2020-6 E-post med vedlegg fra Inge Einar Iversen ad. åpent brev til Bent Høie (PDF, 346 KB)

Styresak 48-2020-7 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. mars 2020 (PDF, 487 KB)

Styresak 48-2020-8 E-post fra Inge Einar Iversen m. fl. ad. Åpent brev til Helse Nord (PDF, 319 KB)

Styresak 48-2020-9 E-post fra Inge Einar Iversen ad. Vedlegg til Åpent brev til helseministeren (PDF, 449 KB)

Styresak 49-2020 Eventuelt (PDF, 115 KB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken