Se lista: Dette er de 10 dyreste eiendomsoverdragelsene siste to måneder - Rana kommune med kjøp for 20 millioner kroner