Møteplan:

• Presentasjon av prosjekt Bærekraftig Byutvikling – Rana Utvikling v/ Julie Myhre og Ranaregionen Næringsforening v/ Ingvild Skogvold

• Presentasjon av funn fra medvirkningsprosessen til ny kommunedelplan, inkludert spørreundersøkelsen Ke Tenk Du?

• Presentasjon av digital tvilling og bærekraftslab – Rana kommune v/ Bork Sundseth

• Presentasjon av videre prosess – Rana kommune v/ Inger Blikra og Trine Jamtli