Ved fristens utløp 31. mars var det kommet inn listeforslag fra til sammen 18 partier til fylkestingsvalget i Nordland 10.-11. september i år.

De 18 partiene er i alfabetisk rekkefølge:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Norgesdemokratene
 • Partiet Sentrum
 • Pasientfokus
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

De 18 har levert inn listeforslag, som du finner her.