Resultatet ser du i vinduet over. Resultatene oppdaterer seg fortløpende etter hvert som opptellingen skrider frem.

De første resultatene blir klar først etter at valglokalene stenger klokken 2100.

Her kan du se oversikten over mandatfordelingen.