Seks nye smittede i Västerbotten - meldes at regionen opplever gruppeutbrudd av korona