Det er Statens vegvesen som informerer om at Selfors bru blir enveiskjørt fra 2. mars av og frem til 2. april.

Dette grunnet nødvendig vedlikehold. I løpet av hele perioden vil det være mulig å kjøre over brua nordover. Sørgående trafikk må følge skiltet omkjøring via Selforsveien og Nesnaveien.

Gang- og sykkeltrafikken over brua vil bli ledet forbi arbeidsstedet og vil kunne gå som normalt.