Gå til sidens hovedinnhold

Selvsagt er det noe å diskutere hvor tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset skal ligge. Og heldigvis er det ikke Sp-ordførerne i Vefsn eller Alstahaug som avgjør dette

Det er legitimt å kjempe for «sitt» sykehus. Det er legitimt å kjempe for arbeidsplasser i egen kommune. Det som derimot ikke er legitimt, er å sette pasientsikkerhet til side, og kline til med at «vi vet jo svaret», all den tid den endelige rapporten fra Helsetilsynet ikke foreligger, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

Ukeslutt

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) er ikke i tvil om at tarmkreftkirurgien må legges til hovedsykehuset, hvor nå det enn skal plasseres.

Ordføreren synes det er merkelig at Helse Nord i det hele tatt nå ber Helgelandssykehuset om ei avklaring om hvor tarmkreftkirurgien skal ligge.

- Vi vet jo svaret. Det er ikke noe å diskutere. Proklamerer hun.

Les også

Klar melding fra Vefsn-ordføreren om hvor tarmkreftkirurgien skal plasseres: – Det bør overhodet ikke være noen tvil. Vi vet jo svaret. Det er ikke noe å diskutere

Det er mye som er merkelig i farsen rundt flyttinga av tarmkreftkirurgien fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, det skal være sikkert og visst. Og særdeles merkelig ville det være om det skulle være oppskriftsmessige utspill fra ordførere som skulle avgjøre hvor denne funksjonen skal legges.

Vi har sett det mange ganger før, og jeg lar meg derfor ikke forbløffe over at Hundåla, med resten av ordførerkobbelet fra sørsida av Korgfjellet, melder seg på banen med angivelig medisinskfaglig kompetanse.

Selvsagt er det noe å diskutere hvor tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset skal ligge. Og heldigvis er det ikke senterpartiordførerne i Vefsn eller Alstahaug som avgjør dette. For den saks skyld, heller ikke andre ordførere. Det til tross for at Hundålas partifelle og ordførerkollega Peter Talseth følger opp hennes bastante utspill med å forsikre at dersom Helse Nord velger å tilbakeføre tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset Mo i Rana, så vil det bli sterke reaksjoner fra kommunene sør for Korgfjellet. Intet nytt under solen der altså.

Les også

Våre kommuner er av den klare oppfatning av at når tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til Helgeland, må og skal den tilbakeføres til foretakets hovedsykehus

I avdeling for merkverdigheter i tarmkreftkirurgisaken, må disse ordførernes fornektelse av Helsetilsynets knusende foreløpige rapport om tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen, plasseres. Rapporten nevnes ikke med ett eneste ord, når de krever at tarmkreftkirurgien må legges til Sandnessjøen. Ordførerne hopper glatt bukk over bakgrunnen for at «hovedsykehuset» ble gått etter i sømmene. Det er faktisk ubegripelig.

Det er legitimt å kjempe for «sitt» sykehus. Det er legitimt å kjempe for arbeidsplasser i egen kommune. Det som derimot ikke er legitimt, er å sette pasientsikkerhet til side, og kline til med at «vi vet jo svaret», all den tid den endelige rapporten fra Helsetilsynet ikke foreligger.

Det er overveiende sannsynlig at den endelige rapporten fra Helsetilsynet ikke vil skille seg nevneverdig fra den rapporten som allerede er lagt på bordet. En rapport hvor det kommer fram at helsepersonell i Sandnessjøen har valgt ikke å varsle om dødsfall og alvorlige hendelser, verken til Helsetilsynet eller politiet, fordi dette kunne bli misbrukt i en lokaliseringsdiskusjon.

En rapport hvor det kommer fram at det har vært viktig å skjule uregelmessigheter som ledd i sykehuskampen.

En rapport som er laget på bakgrunn av et tilsyn fordi det på sykehuset i Sandnessjøen var urovekkende mange dødsfall i tilknytning til tarmkreftkirurgien.

Denne rapporten later altså 11 ordførere på sørsida av Korgfjellet, som ikke finnes. Kanskje ikke så rart, med tanke på innholdet?

Mens Vefsn-ordføreren er skråsikker i sin sak og oppfatning om hvor tarmkreftkirurgien skal samles, har Andrine Oppegård fra Sømna, styremedlem i Helgelandssykehuset, ei adskillig mer klok tilnærming. Hun er opptatt av at konklusjonene i Helsetilsynets rapport må spille inn. Hun regner med at tilsynets konklusjon vil få betydning for hva administrasjonen vil anbefale. Det regner jeg og med.

Det jeg derimot ikke tør regne med, er at Helse Nord vil ta hensyn til det Hulda Gunnlaugsdottir og styret i Helgelandssykehuset måtte komme fram til. Gang på gang har det vist seg at Helse Nord og administrerende direktør Cecilie Daae tilsidesetter det som bestemmes i det lokale helseforetaket.

Vi har alle friskt i minne både den hodeløse flyttinga av tarmkreftkirurgien fra Helgelandssykehuset Mo i Rana til Nordlandssykehuset, og ikke minst at Daae bare timer etter at styret i Helgelandssykehuset la Tovåsen til side, valgte å ta lokasjonen inn i varmen igjen.

Når Geir Tollåli, fagsjef i Helse Nord, nå ber om at Helse Nord får ei omforent tilbakemelding fra Helgelandssykehuset på hvilken enhet planlagt tarmkreftkirurgi skal samles, tør jeg altså ikke regne med at denne tilbakemeldinga blir hensyntatt. Tollåli, er den som på oppdrag fra Cecilie Daae ledet faggruppa som konkluerte med at det ikke var grunn til uro, og anbefalte gjenåpning i Sandnessjøen i rekordfart, etter at sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir hadde stengt ned virksomheten der. Ei stenging Helsetilsynet for øvrig har konkludert med var forsvarlig.

Mønsteret med at Helse Nord overkjører Helgelandssykehuset er tydelig.

Om de tør å la være og ta hensyn til det som kommer fram i Helsetilsynets rapport, både den foreløpig og den endelige, gjenstår å se. Det som allerede er avdekket, må nødvendigvis skape hodebry for flere enn Daae og Tollåli, som dårlig skjuler sin sympati for sørsida. Ender Helse Nord opp med å belønne «hovedsykehuset», som med viten og vilje over år har tilsidesatt pasientsikkerheten, med å tilbakeføre tarmkreftkirurgien dit, må jeg si som Hundåla.

– Det vil være merkelig av Helse Nord.

Kommentarer til denne saken