Sender ungdom på kursing: – Legger til rette for at vi har ressurspersoner som kan ta over drifta

Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) sender ungdom på opplæring i bridge-administrasjon.