Meteorologisk institutt har nå sendt ut et gult farevarsel om mye regn som gjelder for Helgeland og deler av Salten.

Varselet gjelder fra tirsdag kveld av og fram til onsdag kveld.

«Det ventes mye regn, tirsdag kveld kan det komme lokalt 40 mm/6t. Fra tirsdag kveld til onsdag kveld kan det komme lokalt 70–100 mm/24t», heter det i varselet.

Det opplyses om at det som en konsekvens kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, samt fare for overvann i tettbygde områder og fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid.

Reisende oppfordres til å tilpasse farten og kjøre etter forholdene.