Seniorer er en mangfoldig gruppe. Hvordan er det å være senior i Rana kommune? Hvilke behov og hvilke muligheter har Ranas eldre befolkning? Eldrepolitikk handler om helse- og omsorgstjenesten, men det handler også om mer enn det. Hvordan er tilbudet i Rana i forhold til boligbygging, offentlig kommunikasjon eller tilrettelegging for en aktiv og sosial alderdom? KrF Rana ønsker å få utarbeidet en helhetlig seniorplan for Rana kommune. Dette må skje i et bredt samarbeid med de elde, eldrerådet, kommunens ansatte og frivillige organisasjoner.

Å forebygge ensomhet er en prioritering, blant annet gjennom ekstra bevilgninger til frivillige organisasjoner. Vi ønsker å legge til rette så eldre som trenger assistanse kan få hjelp til enkle oppgaver som å skifte lyspære, skifte på sengen eller gjøre innkjøp. Slike oppgaver kan trolig pensjonister bidra til å utføre, koordinert gjennom for eksempel Frivillighetssentralen. Det skaper møter mellom mennesker, gir meningsfulle oppgaver og bidrar til trivsel for både hjelper og den som får hjelp. Vi har også Termik i Rana som gjør en fantastisk jobb, og vi må sørge for at de får tilført nødvendig ressurser.

Av konkrete tiltak ønsker KrF Rana å innføre ordning med en månedlig «Spisevenn» til ensomme hjemmeboende, noe som blant annet Bergen kommune har innført. Når den hjemmeboende får levert middag fra kommunen, vil den som har spisevenn få levert to like måltider til en av dagene. Den ene er til spisevennen. Spisevennen legger til rette for et hyggelig måltid sammen. Spisevenner gis et kurs før de trer inn som frivillige. Måltidet med spisevenn kan ideelt sett utvides til en gang i uken.

Vi vet også at det ble et stort savn da aktivitørene forsvant fra sykehjemmene i Rana.
Vi ønsker å få tilbake aktivitørene, da de er et viktig bidrag til at de eldre kan få et mer aktivt og sosialt liv. Vi vet at de som får plass på sykehjem i dag klarer kanskje ikke å delta i så stor grad fysisk. De har ofte ikke motorikk nok til for eksempel å strikke.
Mange har vært aktive pensjonister før de kom på sykehjem, og har gjerne fylt livet med reiser, konserter og opplevelser. Livet skal fortsatt leves i en institusjon. En aktivitør er viktig for å legge til rette for aktiviteter og kontakt med frivillige i kultur- og samfunnsliv som vil bidra med arrangement og opplevelser på institusjonen.

Anne Sofie Urke, Rana KrF