[iSandnessjøen] I krigsårene rundt andre verdenskrig ble Helgelandskysten okkupert av tyskerne, fordi tyske statsmakter vurderte strekningen Rørvik-Bodø til å være en svært viktig strategisk del av «Festung Norwegen». Hovedkontoret for dette prosjektet ble lagt til Sandnessjøen.

På hele Helgeland var motstandsarbeidet stort, og det ble iverksatt mange operasjoner som jobbet mot tyskerne. 4. oktober 1943, iverksatte amerikanske styrker flyangrep på tyske båter, som seilte kystlinjen fra Sandnessjøen og nordover, Flere tyske transporter ble senket i dette angrepet, og flyene kom fra hangarskipet USS Ranger som var på tokt i Norskehavet. Synet av skipet, skal ha vært svært oppmuntrende for de okkuperte områdene.

Modell

Modellen av Hangarskipet USS Ranger kan nå sees i Kulturbadet. Modellen er bygget av en tidligere amerikansk soldat, som var stasjonert på hangarskipet. Skipet er satt i glassmonter, og fraktet i sin helhet fra USA til Sandnessjøen. Det er NROF Alstahaug som har fått gaven, og daglig leder Inge Bildøy, er svært stolt over gaven de nå har mottatt.

– Den skal først utstilles her i Kulturbadet, før den flyttes opp i krigsmuseet i bunkerne på Åsen, sier daglig leder i NROF Alstahaug, Inge Bildøy.

Hangarskipet som i original tilstand var 14.500 tonn, hadde et mannskap på 1.788, og ble sjøsatt i 1934. I 1943 deltok hangarskipet med å senke tyske båter utenfor kysten av Helgeland, og var sendt til Norge fra den Amerikanske marinen.