1 Ville noe mer: For Marianne Steinmo var det ikke nok å «bare» ta en doktorgrad. Derfor etablerte hun Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) i samarbeid med Krister Salamonsen og Siri Jakobsen. 2 Åpningen av SIF. Fra venstre: Daglig leder i SINTEF Helgeland, Susanne Nævermo-Sand, konserndirektør Eli Aamot fra SINTEF Materialer og kjemi, forskningsdirektør Jack Ødegård fra SINTEF Materialer og kjemi, adm.dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark og Marianne Steinmo. 3 SIF: Marit Breivik Meyer (f.v.), Thomas Lauvås, Siri Jakobsen og Marianne Steinmo.

Marianne var den første som disputerte på Campus Helgeland. Deretter etablerte hun eget forskningssenter

I 2015 ble Marianne Steinmo historisk da hun var den aller første som disputerte på Campus Helgeland.
Publisert