– Landsmøtet er nå overstått og vi er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag nasjonalt for vår viktigste sak lokalt: Reetablering av høyere utdanning på Nesna.

Det sier lokallagsleder Kurt-Are Einmo fra Nesna på vegne av Senterpartiets delegasjon fra Helgeland, i en pressemelding fra Senterpartiet.

– Befolkningen i Nordland er blant de lavest utdannede i Norge, med lærermangel i de fleste kommuner. En nedlegging av lærerutdanningen på Nesna bidrar til en forverring av denne situasjonen. Norge trenger lærerutdanninger ute i distriktene, som utdanner lærere for distriktene, skriver de videre i pressemeldingen.

– Studiebarometeret viser at lærerutdanningene på Nesna holder svært høy kvalitet og har blant landets mest fornøyde lærerstudenter. Når både søkermassen er god og kvaliteten er bedre enn de fleste andre lærerutdanninger, så er dette beviset på at dagens regjering har drevet hodeløs sentralisering, og en aktiv nedlegging av kvalitet og kompetanse i distriktene. Kanskje handler dette om et mindreverdighetskompleks, fordi vi faktisk lykkes i distriktet?, spør han.

– Før 2016 hadde Nordland fylke to fakultet for lærerutdanning, ett i Bodø og ett på Nesna. Nå er det ingen. Det er Stortingets ansvar å tilby høyere utdanning i hele landet, og på den måten bidra til at distriktene både utdanner og bevarer arbeidskraft og kompetanse. Derfor må vi reetablere høyere utdanning på Nesna, sier Einmo videre.

– Er du enig med Senterpartiet om at høyere utdanning må reetableres og videreføres på Nesna, er vi det partiet som har størst troverdighet i saken. Partiet, og Trygve Slagsvold Vedum, har konsekvent, allerede før høgskolereformen ble vedtatt, vært uenig i og advart mot den utviklingen vi har sett for Nesna, og Helgeland. Vi ønsker en sterk, tradisjonsrik og levende utdanningsinstitusjon på Helgeland, fortsetter han.

– Vi trenger lokalsamfunn som lever. Uten kvalifiserte lærere lever ikke den lokale skolen, og uten den lokale skolen lever ikke lokalsamfunnet, skriver Senterpartiet i pressemeldingen.