Rana Senterparti gir 10.000 kroner til Frelsesarmeens julegryte, og oppfordrer andre partier til å gjøre det samme. Det skriver partiet selv i en pressemelding.

– Levekostnadene øker og flere lever i fattigdom. Frelsesarmeen gjør en fantastisk jobb med å hjelpe de som trenger det, sier Hilde Lillerødvann, styreleder i Rana Senterparti.

Derfor velger partiet å gi av sitt overskudd til denne organisasjonen. Det var ingen diskusjoner da styret vedtok å gi penger til Frelsesarmeens julegryte.

– Det var lett å gjøre et enstemmig vedtak, ja. Vi vet at pengene fra julegryta brukes godt – til julegavehjelp, mat og velferdstiltak der det trenges mest, sier Lillerødvann.

Mener Frelsesarmeen bør framstå som en rollemodell

Politiker i Rana SV, Sven Johannessønn Henriksen, mener organisasjonen «gir med den ene hånden og innskrenker medlemmers menneskerettigheter med den andre».

– Jeg vil overhodet ikke minimere jobben Frelsesarmeen gjør for å hjelpe de som trenger det, men det at man gir med den ene hånden og innskrenker medlemmers menneskerettigheter med den andre er ikke vakkert. Frelsesarmeen som er representert i så mange land der homofili er forbudt og til og med kan føre til dødsstraff bør framstå som en rollemodell her i Norge, selv Den norske kirke makter det, sier Henriksen til Rana Blad.

Har ikke tatt stilling til korpspolitikken

– Jeg er enig med Sven Henriksen i at det ikke er greit at organisasjonen driver med diskriminering i forhold til hvem som kan delta, det hører faktisk ikke hjemme i 2022. For oss i Rana SP er det forskjell på to ting. Vi gir penger til julegryta, ikke til selve driften av korpset, sier Hilde Lillerødvann, lokallagsleder for Senterpartiet.

Hun fortsetter:

– Frelsesarmeens julegryte gjør en fantastisk jobb på Mo, de deler ut julegaver, klær, en kopp kaffe og en prat eller utdeling av mat. Det er et utrolig godt tilbud til sårbare grupper. Det er ikke en motsetning nødvendigvis å gi penger til arbeidet til de gjør lokalt og være uenig med deres interne politikk i organisasjonen.

– Nå er det mange personer som sliter, og trenger hjelpen som Frelsesarmeen kan gi. Vi har kun tatt stilling til det arbeidet de gjør og det er kjempe viktig at de får penger så de når ut til flest mulig, sier Lillerødvann.

– Vi har kun tatt stilling til det de gjør på Mo, det kan alle være enig med oss i at det er et viktig arbeid. Kommunestyret ga 50.000 kroner til julegryta og der var SV med oss og ga penger, sier hun i fortsettelsen.

– Det er mange organisasjoner som har sin historie. Vi må kunne holde to tanker i hodet samtidig. Det er bedre å bruke resten av året til å gjøre det vi kan for å bidra til at det skjer endringer i de ulike organisasjonene. Vi i Rana SP mener det er viktig å holde fokus på at det de gjør, er en veldig god jobb her i Rana.

Rana Blad har spurt korpsansvarlig i Frelsesarmeen Mo i Rana korps kirke- og læremiljøsenter, Eva-Maria Nygaard om LHBT+ kan bli fullverdige medlemmer i Rana.

– Homofile er – på lik linje med alle andre – velkomne som tilhørig-medlemmer og medlem i trossamfunnet, sivilt ansatte, ansatte i lederstillinger, frivillige, i aktiviteter og gudstjenestefellesskap og som gjester og brukere i våre tiltak. Vi verdsetter og er glade for alle de som har sin plass og har engasjert seg i hele bredden av Frelsesarmeens virksomhet. Det internasjonale regelverket for soldater og offiserer som er felles for de 133 landene står altså ikke i veien for dette. Det er forøvrig mange som arbeider internt for å endre det internasjonale regelverket, og en global dialog som omfatter de 133 landene er i gang, svarer Nygaard på e-post.

– Her i Mo i Rana gjør vi det vi kan for å være så inkluderende vi kan, uavhengig av det internasjonale regelverket. Ingen skal være i tvil om at de er varmt velkomne inn i våre felleskap.