Et budsjett som fremmer tjenester nær folk.

For samfunnet i Nordland vil Senterpartiets alternative statsbudsjett være et budsjett som gir bedre vilkår enn regjeringens budsjett. Budsjettforslaget har som utgangspunkt å skape SMÅ FORSKJELLER mellom folk i Norge. Små forskjeller mellom rik og fattig, bygd og by. Hvis forskjellene øker, taper vi alle sammen.

Med vårt budsjettforslag vil store og små kommuner få økt de økonomiske rammene og dermed større handlingsrom til å levere gode tjenester til befolkningen. Dette er behov kommunene tydelig har meldt ifra om at er der. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett en økt ramme på 3 milliarder kroner til kommunene. Dette vil i praksis bety 300 millioner ekstra til kommunene i Nordland.

Fylkeskommunen har også siden de blåblå flyttet inn i regjeringskontorene i 2013 møtt store utfordringer. Senterpartiet mener fylkeskommunen har viktige oppgaver som må prioriteres sterkere fremover. Eksempelvis kan vi peke på behovet vi har for å ta unna etterslepet på fylkesvei. Kostnadene på dette ligger i dag på 9 milliarder som fylkeskommunen ikke har. Fylkeskommunen skulle gjerne hatt mer midler til investeringer også, blant annet nybygg på videregående skoler i Nordland. Senterpartiet foreslår å øke rammene til fylkeskommunene til 1,6 milliarder, dette vil for Nordland bety økte rammer på 335 millioner.

Den økonomiske politikken regjeringen har ført har også skapt større forskjeller mellom fattig og rik. Vi ser dette blant annet på at vi i dag har et skattesystem som ikke fordeler midlene rettferdig. Vi ønsker et skattesystem som gir skattelette til de som tjener minst. Senterpartiets forslag vil derfor gi redusert skatt for de som tjener under 750 000 kroner i året. Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten å ta hensyn til lønnsnivå eller formue.

Budsjettforslaget vårt inneholder ikke bare økte rammeoverføringer fra staten eller en bedre økonomisk politikk for enkeltmennesket. Vi vil også øke pendlerfradraget, sikre bredbånd til alle, etablere bygdevekstavtaler, øke regionale utviklingsmidler, og sikre mer desentralisert utdanning. Vi vil redusere matmoms, elavgiften, avgiften på biodiesel og andre avgifter som vil gi en total reduksjon på 9.1 milliarder.

Det alternative budsjettet beskriver godt den dreiningen vi ønsker for samfunnet. Vi vil satse på næringsutvikling, beredskap , mindre sentralisering og gode offentlige tjenester i hele landet.

Karl-Hans Rønning, gruppeleder

Kim Andre Haugan Schei, nestleder