Sentralbanksjefen kutter renten: – Unntakstilstand

Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier koronasituasjonen er annerledes enn alt annet han har opplevd. Nå kuttes styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Egentlig skulle styret i Norges Bank holdt rentemøte i neste uke, men den kritiske situasjonen for økonomien under koronaviruspandemien har framskyndet beslutningen.

– Det norske folk har ikke i min levetid opplevd den typen situasjon som vi nå er inne i. Det er en unntakstilstand. Med nedstengning av virksomheter og strenge restriksjoner på å bevege seg som er helt spesiell, sier sentralbanksjefen.

Han slår fast at virusutbruddet gir risiko for «et markert tilbakeslag i økonomien».

På toppen av børsfall og svikt i etterspørselen etter varer og tjenester som følge av viruset, har kraftig fall i oljeprisen rammet norsk økonomi hardt.

– Denne nedturen påvirker folk på en helt annen måte, og helt direkte annerledes enn andre nedturer, sier Olsen.

Stor usikkerhet

Styret i sentralbanken har enstemmig vedtatt en tiltakspakke som skal bidra til å dempe den økonomiske tilbakegangen. I tillegg til rentekuttet lempes det på kravet til bankenes egenkapital.

Olsen vedgår at det er vanskelig å spå hvordan det vil gå framover i norsk økonomi, men sier at de regner med en nedgang i løpet av første halvår, og at det deretter går gradvis oppover.

– Det er fortsatt usikkerhet med tanke på ledigheten og hvor mange bedrifter som får så store problemer at arbeidsledigheten øker. I våre anslag øker den fra 2,2 prosent til 2,5 prosent. Det er alltid alvorlig hvis folk mister jobben og blir permittert på toppen av de restriksjonene og vanskelighetene som folk flest har, sier sentralbanksjefen.

Stabilitet

Han understreker at en lavere rente ikke kan forhindre at koronautbruddet kan få store konsekvenser for økonomien, men håper at det kan bidra til å dempe tilbakeslaget. Han åpner også for at renten kan bli satt ytterligere ned.

Samtidig slår Norges Bank fast at de viktigste tiltakene under utbruddet av koronaviruset, covid-19, handler om å begrense smitte og redde liv

– Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, skriver sentralbanken.

Lemper på kapitalkrav

Finansdepartementet besluttet fredag å sette ned kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning, etter anbefaling fra Norges Bank.

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

– Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang, heter det fra departementet.

Allerede torsdag la Norges Bank ut ekstraordinære lån til bankene, i form av tremåneders såkalte F-lån. Årsaken var markedssituasjonen koronaviruset har skapt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken