Låvesvalene er de første av svalene våre som kommer hit om våren, allerede først i mai. Etter en strabasiøs tur helt fra Sør - Afrika, så har de fått det stadig vanskeligere med å finne seg bolig. De er helt avhengig av at glugger, vindu eller porter står åpne, men dessverre så er mange gamle fjøser revet, glugger erstatta med vinduer og portene stengt. Med litt omtanke så kan vi hjelpe svalene ved å åpne opp for de. Åpne glugger og vindu gir også bedre luft i fjøs og uthus.

Låvesvalene blander inn gress i leira, så de er avhengig av godt underlag for reiret. Her kan vi sette 10 cm brede brett øverst under mønsåsen, så er reirene også godt beskytta mot sjura. En kan også legge en sekk på golvet under reiret for å samle opp skit.

I tillegg til at det er svært trivelig å ha svaler i hus og i nærmiljøet, så betyr fuglene også lykke og velstand i følge gamle sagn. "Det går godt med dyra i fjøs med svaler, og fuglene beskytter også mot lynnedslag," sier sagnet.