Søker etter åtte nye ledere: – Vi har allerede hatt flere nye tilsettinger i år

– Hensikten er å modernisere, samordne og effektivisere tjenester til beste for staten og innbyggerne, forteller direktør på SI, Finn Ola Helleberg.

– Hensikten er å modernisere, samordne og effektivisere tjenester til beste for staten og innbyggerne, forteller direktør på SI, Finn Ola Helleberg.

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blir stadig flere arbeidsplasser i «SI-bygget».

DEL

Konkret er det snakk om nye stillinger som seksjons- og gruppeledere på innkrevingsområdet, IT-området og leder for skattekontoret med tjenestested Mo i Rana. Alle stillingene vil holde til i «SI-bygget» og inngå i det største kontorfellesskapet i Rana med over 400 kontoransatte.

– Vi skal både ivareta de oppgavene som vi tradisjonelt har utført, men ikke minst også til å bidra til å bygge den nye innkrevingsdivisjonen, styrke brukerdialogen og fortsette effektiviseringen, forteller direktør på SI, Finn Ola Helleberg i en pressemelding.

Rendyrkes

Innkrevingen i Skatteetaten skal rendyrkes, og de ansatte på SI har lang og tung erfaring innenfor fagfeltet.

– Vi har allerede hatt flere nye tilsettinger av saksbehandlere i år og opplever at det satses i etaten, sier Helleberg.

Det er ikke daglig kost med en såpass omfattende utlysning.

– Jeg har jobbet her siden 1. juli 1990 og kan ikke huske at vi på samme tid har lyst ut så mange lederstillinger, forteller Hilde Seterdal, seksjonssjef på tvangsinnkreving på SI.

Åtte nye ledere

Den nye innkrevingsdivisjonen i Skatteetaten får ansvaret for alle innkrevingsoppgavene i etaten. Det omfatter innkreving av særavgifter, toll, merverdiavgift ved innførsel, samt innkreving på vegne av andre offentlige aktører. Divisjonen skal utvikle den statlige kreditorrollen og etablere enklere betalingsløsninger for innbyggere og næringsliv.

– Dette blir spennende og vil sette kursen for framtidas innkreving, sier SI-direktøren.

Innkrevingsdivisjonen skal ledes fra Trondheim, og vil bestå av avdelinger både i Mo i Rana, Kirkenes, Trondheim, Skien og Grimstad. Med om lag 800 årsverk blir dette Norges største statlige innkrevingsfamilie.

– At tre store innkrevingsmiljø som Skatteetaten, Statens innkrevingssentral i Mo i Rana og NAV innkreving i Kirkenes er ført sammen, gir de beste muligheter for å samordne innkrevingen til beste for brukerne. Et så stort og samlet innkrevingsmiljø er unikt, ikke bare i Norge, men også sammenlignet med andre nasjoner, avslutter direktør Finn Ola Helleberg.

Fakta:

  • Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Den nye organiseringen som trer i kraft fra 2019 består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte.
  • Statens innkrevingssentral ble innlemmet i Skatteetaten fra 2015 og IT-avdelingen innlemmet i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) i 2017. Skattekontoret i Rana ble samlokalisert med SI i 2017. NAVI innkreving i Kirkenes ble innlemmet fra april i år.
  • Fra 1.januar 2019 vil innkrevingsmiljøene i Grimstad, Skien, Trondheim, Mo i Rana og Kirkenes utgjøre den nye divisjon innkreving i Skatteetaten. Divisjonen skal samlet sett ledes fra Trondheim, og det blir stedlig ledelse for hver avdeling. Finn Ola Helleberg fortsetter som direktør for avdelingen i Rana. Divisjonsdirektør for innkreving blir Cecilie Solum, tidligere direktør for Skatt sør i Skatteetaten.

Artikkeltags