Sikrer Rana FK mer penger. Vil øremerke midler til den sportslige satsningen