SINTEF Norlab blir en del av Nemko Group. Møter internasjonal konkurranse med å vokse ut av Norge.

Nemko Group AS har overtatt aksjemajoriteten i SINTEF Norlab, som er den største norskeide laboratorievirksomheten innenfor miljøovervåking, analytisk kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin.

– SINTEF Norlabs kompetanse kombinert med Nemkos sterke test- og sertifiseringsmiljø gir kundene et enda mer komplett miljø, fra kjemiske analyser og miljømålinger til dokumentasjon og internasjonale godkjenninger, skriver selskapet i en pressemelding.

SINTEF Norlab skifter navn til Nemko Norlab AS.

– Oppkjøpet er et steg i Nemkos vekststrategi og gjenspeiler vår målsetting om å støtte det grønne skiftet gjennom en utvidelse av tjenestene våre til å omfatte også kjemisk testing. Vi blir nå i enda bedre stand til å møte behovene til eksisterende og framtidige kunder på en kompetent og kostnadseffektiv måte, sier Per Ove Øyberg, konsernsjef i Nemko Group i pressemeldingen.

Etter oppkjøpet har Nemko 240 ansatte i Norge, og antallet lokasjoner øker fra fire til seksten. SINTEF Norlab har I dag tolv lokasjoner fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, og har hovedkvarteret i Mo i Rana. Nemko tilbyr sine kunder markedsadgang til over 150 land, og har kontorer og laboratorier i Asia, Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika. Etter oppkjøpet vil Nemko Group ha til sammen ca. 750 ansatte i hele verden.

– Med SINTEF Norlab om bord, er vi stolte over å styrke posisjonen til Nemko i det norske hjemmemarkedet. Gjennom kompetansebygging, investeringer og samarbeidsvilje, ønsker vi å bidra til utvidelse av SINTEF Norlabs tjenesteportefølje. Det gjelder både nye tjenester innen miljø og bærekraft, og geografisk, ved å støtte kunder utenfor Norge, sier Kristian Myrbakk, som leder Nemko New Business.

– Dette innebærer spennende utviklingsmuligheter for både Nemko og SINTEF Norlab, for kundene våre, og for våre ansatte. Vi har svært høy kompetanse, en sterk posisjon i det norske markedet, og kan støtte videre utvikling av Nemko. Nemkos globale tilstedeværelse gjør på sin side at vi vil kunne forfølge vår målsetting om vekst utenfor Norge, sier administrerende direktør i SINTEF Norlab, Eigil Dåbakk.

Eigil Dåbakk forblir administrerende direktør i Nemko Norlab, og blir en del av Nemkos utvidede lederteam.