Siri Tau Ursin (57) går fra Helgelandssykehuset for å bli ny direktør i Finnmarkssykehuset HF