Sissel Alterskjær er gjenvalgt som ansatterepresentant i styret til Helse Nord. Det er også Fredrik Sund og Kari Marie B. Sandnes