I dag går alarmen over Nordland, men vet du hva det kan bety i fredstid

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sivilforsvaret tester tyfonene 8. januar

Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, melder Sivilforsvaret i en pressemelding.

Artikkeltags