– Sivilombudsmannen har ikke maktet å belyse om det foregikk saksbehandling eller diskusjoner som hadde betydning