"Tyskernes tap ved Gratangen var større enn før trodd, 40 mann. De var avkledd og lagt på en snøhaug"

Artikkelen er over 5 år gammel

Paul Normann Yttervoll fra Sjona skrev dagbok under kampene han deltok i ved Narvik.