Skal bygge ny vei og gangfelt helt fram til høsten 2021. Veien kan bli stengt i perioder