Fylkesveitunnel i Rødøy stengt i to uker

Frem til begynnelsen av oktober vil Straumdaltunnelen på fylkesvei 17 i Rødøy kommune være stengt på dagtid i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

– Entreprenør Implenia skal sprøyte tunnelveggene med betong, et arbeid som fordrer at tunnelen holdes stengt. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 08:00–20:00 hver dag fram til 5. oktober, opplyser Statens vegvesen.

Trafikken slippes imidlertid gjennom flere ganger gjennom dagen, da med ledebil. Gjennomslippene er tilpasset bussruter og ferjetrafikken over Jektvik.

I retning Jektvik (sørover) slippes trafikken gjennom klokken 08:55, 09:46, 12:40, 14:46, 16:40 og 18:30. Andre veien er det kolonnekjøring klokken 10:40 og 15:25. I begge retninger går kolonnen også i retur.