Skal du over Saltfjellet er dette noe du bør få med deg - sender ut farevarsel for starten av uken