NGU - Norges geologiske undersøkelse - melder i en pressemelding at de i 2-3 uker framover vil fly helikopter over Bleikvasslia og Okstindan.

– NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Kartleggingen foregår både på bakken, fra lufta og til sjøs, og krever i stor grad spesialutstyr. Nå er NGU i gang med å utføre geofysiske målinger fra helikopter over Bleikvasslia og Okstindan. Helikopteret vil fly i parallelle linjer i retning øst-vest, ca. 75 meter over bakken og i en fart på ca. 100 km i timen. Arbeidet vil pågå to-tre uker, står det i pressemeldingen.

– Hovedhensikten med målingene er å kartlegge geologien generelt, og å se nærmere på hva som finnes av cesium 137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. I det aktuelle kartleggingsområdet finnes det verneområder både med og uten begrensninger på lavtflyging. Det er nødvendig å foreta målinger også over verneområder, slik at vi får et sammenhengende bilde av geologien i området. Bedre geologisk kartlegging er også et av formålene med vern av disse områdene, forteller seksjonsleder Marco Brönner ved NGU i pressemeldingen.

Det opplyses at målingene skal utføres i samarbeid med lokalbefolkningen.

– Dersom målinger fra helikopter er uforenlig med annen aktivitet, ønsker vi å bli kontaktet slik at vi eventuelt kan justere gjennomføringsplanen, skriver NGU.

Arbeidsteamet består av ansatte fra Pegasus Helikopter og NGU.

– Arbeidet er væravhengig, og vi gjennomfører ikke målinger fra helikopter ved tåke, regn, snø eller sterk vind. Hvis solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet, blir det heller ikke foretatt målinger.