Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening er sammen prosjekteiere i «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana». Prosjektet går over to år og er finansiert av prosjekteierne og Nordland fylkeskommune. Hovedmålet er å revitalisere og organisere byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og samfunnsaktører til gode nå og i framtiden.

Medvirkningsprosessen til ny kommunedelplan for byutvikling vil også være en del av prosjektet. Prosjektledelsen ivaretas av Julie Myhre i Rana Utvikling.

Det er satt ned en styringsgruppe for prosjektet, bestående av Ingvild Skogvold og Trine Gabor fra næringsforeningen, Inger Blikra og Hanne Alvsing fra Rana kommune, Moa Bjørnson fra Træna kommune, Greta Johansen fra Nordland fylkeskommune og Ole Kolstad fra Rana Utvikling.

– Det er utrolig mye bra som skjer i byen vår. Freyr sine planer om battericellefabrikk, ny flyplass og dypvannskai og flere store investeringer i grønn industri gir mye optimisme. For medlemmene i næringsforeningen har byutvikling lenge vært øverst på prioriteringslista. Næringslivet ser at vi er avhengige av å skape en enda mer attraktiv by for å kunne tiltrekke oss rett kompetanse. Det har blitt satset på flotte uteområder og parker de siste årene, og vi har mye positivt å bygge på. Og når smittesituasjonen tillater det, er jeg helt sikker på at kultur- og utelivet vil blomstre. Jeg er derfor glad for at vi er i gang med samarbeidsprosjektet med kommunen, og gleder meg til å ha gode samtaler om bærekraftig byutvikling i paviljongen i sommer, sier Ingvild Skogvold, daglig leder for Ranaregionen Næringsforening.

I sommer skal paviljongen på Nytorget brukes som møteplass for å vise fram prosjektet og få innspill fra innbyggere. Det er også planer om en digital kampanje som vil gjøre det enkelt for folk å engasjere seg.

Julie Myhre er i gang med å møte ulike organisasjoner og aktører for å få innspill om framtidens by. Det kommer også til å bli arrangert større møter når smittevernet tillater det.

– Vi ønsker å få vite hva innbyggerne selv synes er det beste med byen sin, hvor i byen det er aller best å være, og hva vi kan gjøre for at det skal bli enda bedre. Da må vi ut i byen og treffe folk. Paviljongen på Nytorget gir oss en flott mulighet til å treffe de som er i byen, både de som bor her og de som kommer reisende på besøk. Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å slå av en prat og komme med sine tanker og ideer til hvordan vi sammen skal gjøre byen vår til en enda bedre by å være i, bo i, besøke, arbeide i, treffe folk i, handle i, drive butikk eller annen virksomhet i, og oppleve kultur og aktivitet i for akkurat oss, sier Inger Blikra, seksjon for kart og arealplan i Rana kommune.

Blant aktivitetene i prosjektet er en ressursgruppe for gårdeiere og eiendomsutviklere. Prosjekteierne oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg i bærekraftig byutvikling om å ta kontakt. Det vil bli en spennende møterekke med faglig inspirasjon og en samarbeidsarena for bærekraftig byutvikling. Mandatet til ressursgruppen er å bidra til et forpliktende samarbeid mellom næringsliv og kommune, som skal leve videre etter prosjektperioden. Gruppen vil også få mulighet til å gi innspill på den nye kommunedelplanen for byutvikling.

– Vi vet at gårdeiere og eiendomsutviklere i Rana har et sterkt engasjement for byutvikling. Vi vet også at andre steder hvor de har lyktes med byutvikling så har en kritisk suksessfaktor vært et forpliktende og godt samarbeid mellom gårdeiere, eiendomsutviklere og kommune, sier Skogvold.