Det var ingen hyggelig beskjed administrerende direktør Kjell Sletsjøe i Rana Gruber hadde til de ansatte under dagens allmøte. Der fikk medarbeiderne vite at femti av kollegaene vil miste jobben.

- Jeg vil karakterisere stemningen som alvorlig, men samtidig hadde de forståelse for at denne meldingen kom, sier Sletsjøe.

Han forteller at grepene de nå gjør bidrar til å sikre arbeidsplassene som blir igjen. Totalt skal staben kuttes fra 275 til 225 ansatte.

Også ledelsen skal bidra til kostnadskutt gjennom en lønnsreduksjon på ti prosent.

Dramatisk prisfall

Internasjonalt er jernmalmprisen i fritt fall og den har vært det lenge.

- Prisene begynte allerede å falle i januar. Det har eskalert i det siste. Bare den siste uka ramla prisen med fem dollar. Siden inngangen på året har prisene falt med over 50 prosent, seir Sletsjøe.

Han forteller at bakgrunnen til prisfallet er en stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

- Suget etter jernmalm i Kina er redusert. Samtidig har de store gruveselskapene i Australia og Brasil økt sin produksjon, sier Sletsjøe.

Han tør ikke spå om hvordan prissituasjonen blir framover, siden han ikke vet hvordan verdensøkonomien vil utvikle seg.

Må bli mer effektive

Nylig signerte Rana Gruber en langsiktig leveringskontrakt for malm i årene framover.

- Selv med denne kontrakten på plass, måtte det kuttes, sier Sletsjøe.

Han forteller at bedriften i det lengste har prøvd å unngå oppsigelser av egne ansatte, gjennom å rredusere i innkjøp av tjenester fra ulike underentreprenører, som blant annet Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).

- Jeg vil si at at den totale driften allerede er tatt ned med 50 årsverk så langt i år, sier Rana Gruber-direktøren.

For at det skal bli liv laga videre må effektiviteten kraftig opp og kostnaden per produsert tonn må betydelig ned.