Gå til sidens hovedinnhold

Skal vi lykkes på Helgeland, må flere dra i samme retning. Å parkere flyplasskrangelen er perfekt i så måte

Storflyplassen kommer, og med den positive ringvirkninger. Derfor er det kanskje lettere for de «sør for fjellet» som også har sett dette, men tidligere ikke har turt eller orket å tone flagg, nå å gjøre det? Det er bare å håpe at mange følger tidligere Herøy-ordfører Arnt Frode Jensens eksempel, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

UKESLUTT

Drivkraft Helgeland, Sparebank1 Helgeland sin næringskonferanse, feirer fem års jubileum i år. Onsdag samlet arrangementet rundt 200 mennesker fra næringsliv, offentlig forvaltning og politikk fra hele regionen i Spektrum og på Scandic Meyergården. Helt siden Drivkraft Helgeland ble arrangert i Sandnessjøen for første gang for fem år siden, har banken hatt som ambisjon å fremme samfunnsutvikling på et samlet Helgeland.

Når sant skal sies har det vel ikke på alle de fem forutgående konferansene vært krystallklart at ambisjonen om et samlet Helgeland har vært innen rekkevidde. Derfor var det gledelig å observere et mulig taktskifte i Spektrum denne solfylte augustdagen. For sola skinner på regionen vår, på veldig mange vis. Det viser mulighetsstudien, som Menon Economics har laget, til gagns.

Som både studien og banken selv oppsummerer, er det mye som er bra på Helgeland. Samtidig har regionen et stort uforløst potensial.

Hvis vi skal lykkes, må vi ha en sterk og samordna vilje til å satse både i næringsliv og offentlig sektor på tvers av kommunegrenser og politiske skillelinjer, er blant anna budskapet fra Hanne Nordgaard, som er administrerende direktør i Sparebank 1 Helgeland.

Det er et budskap hun, og mange andre, har framført mange ganger. På mange konferanser. Men med det bakteppet som nå trekkes opp av Menon Economics, tror jeg det står enda klarere for enda flere, at dette må omsettes i praksis. Og det må omsettes nå. Det er en dyd av nødvendighet skal vi i fellesskap makte å hente ut det formidable potensialet vi har her i regionen.

Oppsummert sier Menon Economics dette om Helgeland 2035 sammenlignet med Helgeland 2021: 9.000 nye arbeidsplasser og nær 40 milliarder i økt omsetning.

Tallene er i alle henseender formidable. Rapporten trekker særlig sjømatnæringen, kraftforedlende industri og reiselivsnæringen fram som næringer med et stort potensial.

Menon Economics peker på at bare i reiselivsnæringen kan omsetninga firedobles fra dagens nivå, og antallet arbeidsplasser kan tredobles til rundt 4.500. Det trekkes fram at Helgeland har et like stort potensial for utvikling av reiseliv som Lofoten.

Men kanskje like viktig: Regionen må profileres annerledes, noe som blant annet krever at hele regionen må tas i bruk.

For oss som gjennom mange år har argumentert for den nye storflyplassen vil medføre enorme positive ringvirkninger for hele regionen, kanskje særlig for reiselivet, var det derfor meget befriende at Arnt Frode Jensen entret scenen i Spektrum med følgende klare budskap: Den nye flyplassen vil være viktig for å bringe turister inn til Helgeland. Her handler det om å se å se mulighetene flyplassen vil gi oss.

På Drivkraftkonferansen representerte den tidligere Herøy-ordføreren HALD-kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna), og det er ytterst interessant å merke seg disse tonene fra de fire kommunene. Flyplasstonene derfra har nemlig på langt nær hatt en så vennlig klang i seg tidligere.

– Det er ikke lang avstand fra Herøy til flyplassen. Vi snakker om ei reisetid på bare to timer. Det er ikke mye, sa Jensen som altså er opptatt av at det blir lett å reise fra flyplassen ut til kysten.

Ikke til å undres over at vår egen ordfører Geir Waage setter pris på den kanskje overraskende klare støtten til den vedtatte storflyplassen. Vi har dessverre ikke gjennom den drøye 14 år lange flyplasskampen vært bortskjemte med heiarop, verken fra Herøy eller andre sør for Korgfjellet.

Nå kommer flyplassen, og med den de bebuda ringvirkningene. Derfor er det kanskje lettere for de «sør for fjellet» som også har sett dette, men tidligere ikke har turt eller orket å tone flagg, nå å gjøre det? Det står respekt av det Jensen gjør. Det er bare å håpe på at mange andre følger hans eksempel, og velger å se og gripe mulighetene storflyplassen representerer.

Optimismen var til å ta og føle på under Drivkraftkonferansen. På manges lepper var nettopp utspillet og klargjøringa fra HALD-representanten omkring storflyplassen. Ei klargjøring som uten tvil kan karakteriseres som et viktig og konkret skritt i ei lovende samarbeidsretning i regionen.

For skal vi ha noe mer enn en teoretisk mulighet til i 2035 å nå noe i nærheten av det Menon-rapporten skisserer, er det ikke noen tvil om at vi må bli enda flinkere til å trekke i samme retning. Ikke bare innen reiselivet, men innen hvilken som helst næring.

Over år å skape en regional møteplass og arena som Drivkraftkonferansen, skal Sparebank1 Helgeland ha ros for. I år fortjener banken særlig ros for det konkrete målet den satte seg om å få fram bildet av mulighetene på et samlet Helgeland.

Bildet overrasker. Reaksjonene like så. Begge deler i positiv retning.

Kommentarer til denne saken